หน้าหลัก / ค้นหารายการสั่งซื้อ

ข้อมูลการชำระเงิน

โปรดระบุข้อมูล พร้อมแนบรูปภาพหลักฐานการชำระเงินให้ครบถ้วน

ค้นหาจากเลขที่สั่งซื้อ

ท่านสามารถค้นหารายการสั่งซื้อได้จาก หมายเลขสั่งซื้อ หรือ จากเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกในการสั่งซื้อ
หมายเลขสั่งซื้อ
นามผู้สั่งซื้อ
ราคาสินค้ารวม(บาท)
รวมชำระทั้งสิ้น(บาท)
วันที่ชำระเงิน
เวลาชำระเงิน
จำนวนเงินที่ชำระ
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท ท็อปแลนด์อาเขต จำกัด
เลขบัญชี 939-241146-6
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท ท็อปแลนด์อาเขต จำกัด
เลขบัญชี 0655523000048

ภาพสินค้า (เฉพาะ JPG ขนาดไม่เกิน 1MB.)

ยี่ห้อสินค้าแนะนำ