หน้าหลัก / นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ส่วนที่ 1 เราจะจัดการกับข้อมูลของลูกค้าอย่างไร ?
เมื่อคุณซื้อสินค้าจากร้านค้าของเรา เพื่อเป็นข้อมูลในการซื้อและขายสินค้า เราจึงมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล์ และเมื่อลูกค้าค้นหาร้านค้าของเรา ระบบจะจัดเก็บ (IP) คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้เกี่ยวกับเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการของคุณ อีเมล์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด(ถ้ามี) หากได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจส่งอีเมล์เกี่ยวกับร้านค้า หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และอัปเดตข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ความยินยอม
คุณจะได้รับความยินยอมจากฉันได้อย่างไร ? เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราเพื่อทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ ในที่นี้อาจหมายถึง การตรวจสอบบัตรเครดิต การสั่งซื้อสินค้า การจัดเตรียมสินค้า การจัดส่งหรือการคืนสินค้า เป็นต้น เราจะยึดถือว่า คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเท่านั้น ในกรณีที่มีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวเพื่อเหตุผลอื่นๆ เช่น เหตุผลทางด้านการตลาด เราจะสอบถามจากคุณโดยตรงเพื่อขอความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลได้

ฉันจะเพิกถอนการให้ความยินยอมของฉันได้อย่างไร? หากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอม หรือมีการแก้ไขเพื่อให้ความยินยอมใหม่ในภายหลัง โปรดติดต่อเราที่ top_arcade1980@hotmail.com
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล
เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่มีการร้องขอทางกฎหมาย หรือพบว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการของเรา
ส่วนที่ 4 การใช้ข้อมูลโดยบุคคลที่ 3
โดยทั่วไปแล้ว บุคคลอื่น สามารถใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณได้ โดยใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การยินยอมของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการรายอื่นบางราย เช่น เกตเวย์การชำระเงิน และการทำธุรกรรมด้านการชำระเงินอื่น ๆ อาจมีนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราจำเป็นต้องให้ข้อมูลของคุณ เพื่อการดำเนินการทำธุรกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าของคุณ

สำหรับผู้ให้บริการเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านโยบายความเป็นส่วนตัวอีกครั้ง เพื่อให้คุณเข้าใจถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลดังกล่าวก่อนการใช้บริการ ขอเรียนให้ทราบว่า ผู้ให้บริการบางรายอาจตั้งอยู่ในเขตอื่น หรือนอกเหนือขอบเขตอำนาจของเรา ดังนั้น หากคุณเลือกที่จะทำธุรกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการของผู้ให้บริการเหล่านั้น ข้อมูลของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายหรือขอบเขตอำนาจที่ผู้ให้บริการนั้นๆ ตั้งอยู่

ตัวอย่างเช่น ถ้าตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าอยู่ในประเทศแคนาดา และมีการทำธุรกรรมใดๆในประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าว สามารถเปิดเผยภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้ เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา เปลี่ยนไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่ 3 คุณจะไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์ของเราอีกต่อไป
ส่วนที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นขอให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการนำข้อมูลลงบนเว็บไซต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญต่อนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบทันที ซึ่งคุณจะตระหนักได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมีการเก็บรวบรวมอย่างไร ถูกใช้อย่างไร เป็นต้น
คำถามและข้อมูลในการติดต่อ
หากลูกค้าต้องการเข้าถึงเพื่อแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวที่เรามี หรือต้องการลงทะเบียนเพื่อร้องเรียน รวมไปถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ top_arcade1980@hotmail.com 
ยี่ห้อสินค้าแนะนำ