ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Register)



Line Display name
ชื่อ
นามสกุล
Line Display
เบอร์โทรศัพท์ (ใช้สำหรับ Login)

Email

บัตรสมาชิกท็อปแลนด์การ์ด

สถานที่สำหรับจัดส่งสินค้า เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์
บ้านเลขที่
ซอย
หมู่
ลักษณะที่อยุ่
หมู่บ้าน/สถานที่
ถนน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

สมัครบริการ ท็อปแลนด์อาเขตเดลิเวอรี่ จัดส่งสินค้าฟรี
สงวนสิทธิเฉพาะพื้นที่บริการระยะทางห่างจาก ท็อปแลนด์อาเขตซุเปอร์มาเก็ต ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก โดยท่านเลือกระยะบริการฟรีได้ดังนี้
ระยะจัดส่งไม่เกิน 3 กิโลเมตร จากท็อปแลนด์อาเขตถึงสถานที่รับสินค้า ยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 333 บาท ส่งฟรี กรณีน้อยกว่าคิดค่าส่ง 50 บาท
ระยะจัดส่งไม่เกิน 6 กิโลเมตร จากท็อปแลนด์อาเขตถึงสถานที่รับสินค้า ยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 1,500 บาท ส่งฟรี กรณีน้อยกว่าคิดค่าส่งไม่เกิน 100 บาท
ระยะจัดส่งไม่เกิน 12 กิโลเมตร จากท็อปแลนด์อาเขตถึงสถานที่รับสินค้า ยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 3,000 บาท ส่งฟรี กรณีน้อยกว่าคิดค่าส่งไม่เกิน 150 บาท

กำหนดรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
ยี่ห้อสินค้าแนะนำ